Omgeving, de Montes de Toledo.
Bijna in het geografishe hart van Iberia vormen de Montes de Toledo een verrassend groene
enclave. Tot een hoogte van 800 meter domineert de steeneik en in mindere mate de kurkeik.
Daarboven verschijnen de beukeik en de Pyrenese eik.

Waar de oorspronkelijke bossen zijn verdwenen is een mediterrane struikbegroeiing ontstaan.
Hier overheerst de kleverige en sterk aromatische jara, of cistusroos. Verder komen de
aardbeiboom, lavendel en de toorts veel voor in de struiklaag. De pioenroos is beschermd.
In
de nabijheid van dorpen en in de lagere delen heeft een combinatie van weidegrond en
steeneik- bossage een harmonieus dehesa-landschap opgeleverd, waar kudden schapen en
geiten al eeuwen voor het onderhoud zorgen.
De streek bezit een bijzonder rijke fauna. Naast dam- en edelhert komen
verschillende soorten wilde zwijnen voor. Opvallender maar moeilijker waar
te nemen is de aanwezigheid van de wilde kat en de genetkat. Zelfs de
Iberische lynx, de zeldzaamste kat ter wereld behoort tot de bewoners van
de Montes.
Soms
kunnen de monniksgier en de keizerarend worden waargenomen, in
andere delen van het schiereiland uitgestorven. Spectaculair is ook de
verschijning van de steenarend. De aanwezigheid van de grote trap is erg
bijzonder: in heel Europa zijn nog maar 20.000 exemplaren over van de
zwaarste vogel van het continent.
Van de zeldzame amfibieën en reptielen moeten de zwarte vuursalamander
en de groenzwarte hagedis alsook de wipneusadder worden genoemd.
Het Parque Nacional de Cabaņeros bestrijkt een gebied van 40.000 ha. Hier breekt een paleozoīsch gesteente van 400
mijoen jaar oud door een jongere bovenlaag. Het huidige relief is het resultaat van erosie en verwering vanaf het
Plioceen, ongeveer 60 miljoen jaar geleden. Kwartsieten, leien en kalksteen maar ook graniet worden aangetroffen.Talrijke ruīnes van kleine boerderijen geven het land ook een zeldzame cultuur-historische
waarde, omdat grootgrondbezit weinig voorkwam.
Cabaņeros is het beste en meest uitgebreide voorbeeld van een Iberisch mediterraan woud.
steenarend
grote trap
iberische lynx
el chorro
keizerarend